Close

ETAP PIERWSZY – Projekt funkcjonalny

To nasz pierwszy kontakt z przestrzenią i inwestorami. Nowe miejsce pobudza naszą wyobraźnię i inspiruje do powstania wielu pomysłów na projektowane wnętrze. Zbierana jest dokumentacja fotograficzna poszczególnych pomieszczeń. Projektant przeprowadza inwentaryzację projektowanych wnętrz, a także omawia oczekiwania względem ich funkcji. Na podstawie zebranych materiałów są przygotowywane wstępne projekty aranżacyjne 2D, obejmujące zaznaczenie komunikacji wnętrz, ścianek działowych, a także rozmieszczenie sprzętów RTV i AGD. Inwestor wybiera jedną z kilku propozycji, na którą mogą zostać naniesione zmiany, wdrażane w procesie projektowym zarówno ze strony naszej, jak i Klienta.